Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank)

Số tài khoản: THUONGXA69
Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh
Người thụ hưởng: NGUYEN MINH TRANG
Nội dung chuyển khoản: Ghi lại mã số đơn hàng trong email xác nhận nhé.

Đặt hàng thành công

Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công. Bạn check email để nhận thư xác nhận đơn hàng nhé.